AUTAMME TEITÄ DATAN LAADUN PARANTAMISESSA JA TEKNISISSÄ RATKAISUISSA

Kehitämme datan laatua ja toteutamme migraatiot

Olemme erikoistuneet datan laadun parantamiseen ja se muodostaa päivittäisestä asiakastyöstämme merkittävän osan.

Analysoimme datanne ja autamme teitä määrittämään, mikä data on kriittistä laadun kannalta ja ymmärtämään käyttötarkoitukset sekä käytännön hyödyt.

Käymme läpi datan luontiprosessin, tietosisällön sekä datan jakelun niin liiketoimintalähtöisesti kuin myös järjestelmien näkökulmasta. Siivoamme datan yhdessä asiakkaan kanssa ja autamme kehittämään rutiinit, joiden avulla data pysyy jatkossa hyvälaatuisena. Määritämme KPI-mittarit datan laadulle yhdessä asiakkaan kanssa.

Tuemme hallintamallin, omistajuuksien ja vastuiden määrittämisessä ja pystytämme teille jatkuvan datan ylläpitomallin, jolla varmistetaan datan ylläpidon tehokkuus ja laatu.

Kynnys datan kuntoon laittamisessa voi olla korkea, sillä vuosien aikana yrityksien järjestelmiin kertyy paljon dataa. Siivousurakka nähdään usein liian isona, sillä se vaatii resursseja sekä osaamista.

Olemme rakentaneet datan laadun kehittämiseen migraatioprojekteihin konseptin ja ”datatehtaan” vähentämään käsityötä. Näiden avulla kehitämme ja parannamme asiakkaidemme datan laatua kustannustehokkaasti ja nopeasti, manuaalisen työn minimoiden.

Tyypillisiä asiakastoimeksiantojamme:

V

Datan laadun parantaminen eritoten tuote-, asiakas- ja toimittajadatassa ja niihin liittyvissä prosesseissa

V

ERP-, CRM- ja SRM-järjestelmien käyttöönottojen yhteydessä tehtävä datamigraatio yhdistettynä datan laadun parantamiseen

V

Datan ylläpitoprosessien sekä työkalujen suunnittelu

V

Datan laadun seurantamalli, mittaristo ja seurannan toteutus

ERP-JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTOISSA ALIARVIOIDAAN DATATYÖN MÄÄRÄÄ EIKÄ DATAN LAATU PARANE RIITTÄVÄSTI, MIKÄLI SUORITETAAN VAIN TEKNINEN MIGRAATIO.

LIIKETOIMINTARATKAISUJEN PERUSTA ON MASTER DATA

Pitämällä master datan kunnossa helpotamme yrityksen päivittäistä toimintaa ja varmistamme tehokkaan sekä tuloskykyisen toiminnan.

 • Ajantasaisten myymälätietojen ansiosta kaikissa kanavissa on tieto muutoksista, esim. aukioloajat, erikoistiedot
 • Oikein ylläpidetty tuotetieto varmistaa tuotehallinnon tehokkuuden ja toimitusketjun laadukkaan läpimenon.
 • Poistamalla datan päällekkäisyydet (duplikaatit) taataan, että emme menetä katetta eri osto- tai myyntihintavirheiden takia ja myymme, ostamme ja toimitamme samoilla ehdoilla kokonaiskatteen maksimoiden
 • Aito toimittajanhallinta on mahdollista, kun toimittajatieto on laadukkaalla perustalla eikä hajautuneena useissa toiminnoissa ja järjestelmissä. Hankinta- ja ERP-järjestelmien tulee olla keskenään ajan tasalla.
 • Kun asiakkaasta on yksi totuus, eikä CRM- ja ERP-järjestelmän välillä ole ristiriitoja, mahdollistetaan paras asiakaskokemus

ESIMERKKI

Master datan harmonisointi ja migraatio uuteen järjestelmään

HAASTE

Kahden kilpailevan ketjun valikoimissa on usein osittain samoja tuotteita, joten yritysten yhdistyessä tuotetietoja ei voi siirtää sellaisenaan uuteen järjestelmään.  

RATKAISU

Vertailemme eri lähteissä olevan tuotedatan työkalulla, joka nostaa päällekkäiset tuotteet esille. Otamme nämä tuotteet erilliseen tarkasteluun ja päättelemme säännöstöjen perusteella mitkä tuotteet siirretään ja mitkä jätetään pois uudesta järjestelmästä. Lisäksi puuttuvat tiedot täydennetään vastaamaan liiketoiminnan tarpeita.

Tuotetta

%

tuotteista on päällekkäisiä

%

tuotetiedon käsittelystä tehdään automaattisesti

Rakennamme datan hallintaa ja ylläpitoa tukevat ratkaisut

Toteutamme joustavasti dataratkaisut, jotka yhdistävät datan yrityksen eri järjestelmistä ja tietolähteistä liiketoiminnan käyttöön. Keskitetyt master data -ratkaisut voidaan toteuttaa kevyillä prosessin ohjauksilla tai laajemmilla ”MDM”-ratkaisukokonaisuuksilla. Olemme työskennelleet useiden MDM-ratkaisutoimittajien kanssa ja meillä on laaja näkemys oikean MDM-ratkaisun valintaan.

Projektin alkajaisiksi määritämme, mikä data otetaan hallintaan, luomme yhteisen käsityksen data-arkkitehtuurista ja datasisällöstä sekä kuvaamme kokonaisuuden; mm. missä data luodaan, miten data liikkuu, missä data sijaitsee, missä sitä tarvitaan  ja miten sitä hyödynnetään.

Valmistelutyön tuloksena meillä on tarpeet ja vaatimukset ratkaisulle, jonka pohjalta oikea tekninen ratkaisu voidaan valita. Aina valmisratkaisu ei ole vaihtoehto, ja kustannukset tulee myös huomioida, mikäli valmisratkaisu vaatii paljon räätälöintiä.

Emme koskaan unohda datan laatua ja siksi lähestymisemme sisältää aina laadun huomioivat validoinnit. Lisäksi automaatiolla prosessiohjatusti rakennettu ratkaisu vähentää manuaalisten virheiden määrää.

Datanhallinnan asiakasprojektimme ovat hyvin erilaisia. Joskus vastaamme koko projektista suunnittelusta toteutukseen ja joskus tarjoamme projektiin tarvittavan teknisen osaamisen tai toimimme pelkästään neuvonantajana ja apuna oikean ratkaisun valinnassa.

Teemme dataratkaisuja ja sovelluksia esimerkiksi seuraavilla välineillä:

V

Power Platform

V

Azure Data Factory ja SQL

V

Excel-automaatiot ja Power BI

V

Sovellusratkaisut projektityön ja olemassa olevien prosessien automatisointiin (Excel, Python)

Haluamme olla kehittyvän teknologian keihäänkärjessä

Low-code-ratkaisut leviävät kiihtyvää tahtia. Koska Nexaros haluaa olla kehittyvän teknologian keihäänkärjessä, olemme valinneet strategiseksi työkalustoksi Microsoftin tarjoamat palvelut ja alustat. Lisäksi meidät on valittu mukaan ”Vähemmän koodia” -kehitysohjelmaan.

Tämä tarkoittaa, että datan, ydinvahvuutemme päälle, olemme kehittämässä laajan kokoelman kyvykkyyksiä, joihin sisältyy niin Azurea, Power Platformia ja Data Factorya kuin Power BI:täkin. Näiden työkalujen avulla voimme tarjota asiakkaillemme nopeita täsmäratkaisuja liiketoimintaprosessien kehittämiseksi ja tehostamiseksi ja sitä kautta liiketoiminnan kasvattamiseksi.

OIKEILLA TYÖKALUILLA DATAN HALLINTA JA JAKELU TAPAHTUU LÄHES ”NAPPIA PAINAMALLA”

Data on ydinosaamistamme, ja meiltä saa asiantuntijan yksittäiseen toimeksiantoon tai laajempaan projektiin.

Soita meille, kun tarvitset asiantuntijaa yksittäiseen rooliin tai laajempaan projektiin.

Tiimistämme löytyy

 • data-asiantuntija
 • projektin vetäjä
 • datakoordinaattori
 • datan ylläpitäjä
 • datan laadun – ja migraatioasiantuntija
 • MDM-sovellusasiantuntija
 • arkkitehti
 • Python-koodari
 • data-alustojen tekijä
 • Power Platform -tekijä
 • data governance -osaaja
 • Excel-guru