DATA JA TEKNOLOGIA LIIKETOIMINNAN TUKENA

Liiketoiminnan tarvitsema data on laadukasta, kun sitä hallitaan ja ylläpidetään.

Kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen nopeutuu, kun järjestelmien data on ajantasaista, laadukasta ja datan jakelu on huomioitu perusratkaisuissa.

Tehostaminen

Liiketoimintaa voi tehostaa datan hallinnan avulla, kun datan sisältö, omistajuudet, vastuut, prosessit, arkkitehtuuri ja datan merkitys on selkeästi määritelty ja yrityksessä on sitouduttu yhteiseen toimintamalliin.

Sujuvoittaminen

Datan ylläpidon tehokkuus, datan saatavuus ja laatu varmistetaan sujuvasti prosessien automatisoinnilla, toimintaa tehostavilla täsmäratkaisuilla ja kehittyneillä data-alustoilla.

SPARRAAMME TEITÄ JA LUOMME YHDESSÄ PARHAAT DATAN HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA RATKAISUT.

Dataongelmien ratkaisut ovat optimoituja täsmäratkaisuja

Haluamme auttaa teitä keskittymään olennaiseen ja ymmärtämään, millaisella datalla on arvoa liiketoiminnassanne ja mitä pitäisi parantaa.

Selvitämme aidosti kuuntelemalla mikä on juurisyy dataan liittyvissä haasteissa. Keskittymällä todellisen ongelman ratkaisuun viisastelun sijasta tuomme eniten hyötyä asiakkaillemme.

Pyrimme aina ymmärtämään asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset, jotta tarvittavat kehitystoimet ovat tilanteeseen optimoituja ja lisäarvoa tuottavia.

Ilman ymmärrystä datan nykytilasta ei voi luoda datan hallinnassa ja hyödyntämisessä tarvittavia ratkaisuja.

Emme suosittele ostamaan ensin lisenssejä tai sovellusta, koska pelkkä tekninen ratkaisu ei usein tuo itsessään riittävää lisäarvoa, elleivät dataan liityvät prosessit ja sisältö ole kunnossa.

Katsomme jokaista datan kehitysprojektia kokonaisuutena

Datakeskeiset kehitysprojektit ovat usein pieni osa isoa kokonaisuutta. Katsomalla kokonaisuutta varmistamme, että asiakkaidemme kehitysprojektit ovat oikein mitoitettuja, ja olemme myös rehellisiä siitä, mitä datan kehittäminen vaatii asiakkaalta.

Dataprojektia ei voi täysin ulkoistaa, eikä ”hyllyratkaisua” ole usein valmiina, jolloin tulee pyrkiä löytämään optimaalinen etenemispolku.

Yhdistämällä liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen voimme auttaa teitä valitsemaan oikeantasoiset kehitystehtävät ja tekemään ratkaisut kustannustehokkaasti moderneja työtapoja sekä teknologioita käyttäen. Mikäli meillä ei ole tarvittavaa osaamista, kerromme sen avoimesti.

Datan hallinta lähtee liiketoiminnan yksilöllisistä tavoitteista

Liiketoiminta tuottaa yhä enemmän dataa ja master datan merkitys yrityksen menestyksessä korostuu päivä päivältä, kun eri toiminnot käyttävät usein samaa tietoa.

Mitä kauemmin datan kuntoonlaittoa viivyttää, sitä tuskallisemmaksi se muuttuu. Datahaasteista muodostuu helposti liiketoiminnan pullonkaula, ja asiakkaidemme sanoin, huono data on usein kasvun este.

Pienillä kehitysaskeleilla voi tehdä merkittäviä parannuksia ja rinnalla suunnitella tiekartan ison kuvan ratkaisuun.

Autamme teitä tekemään datanhallinnan suunnitelman, jossa on otettu huomioon datamaailman lainalaisuudet ja organisaationne päivittäisen tekemisen asettamat reunaehdot  yhdistettynä liiketoiminnan tavoitteisiin.

KOKONAISVALTAINEN DATAOSAAJA

DATAN LAATU
Autamme asiakkaitamme parantamaan ja kehittämään datan laatua nykyisissä järjestelmissä tai uuden järjestelmän (ERP, CRM) käyttöönoton yhteydessä. Luomme myös tarvittavat roolit ja vastuukuvaukset sekä datan ylläpitoprosessit tukemaan tehokasta operatiivista toimintaa.

DATARATKAISUT, AUTOMAATIOT JA TÄSMÄSOVELLUKSET
Tuemme datan hallintaa rakentamalla liiketoimintakäyttäjille helppokäyttöiset master data -ratkaisut, joiden avulla varmistetaan datan ylläpidon tehokkuus ja itse datan laatu. Teemme lisäksi tarvittavat automaatiot. Power Platformin avulla voimme ”digitalisoida” datan ylläpitoa.

DATA-ASIANTUNTIJUUS
Osaamisemme data-alueella on vahva, ja tiimillämme on vankka osaaminen niin hankejohdosta, dataprosesseista, datan laadusta, migraatioista, datan ylläpidosta kuin erilaisista teknisistä ratkaisuista.

 

MEISTÄ SANOTTUA

”Taija Dahlströmillä on superkyky hallita projekteja. Hän asettaa aina asiakkaan keskipisteeseen ja ymmärtää nopeasti asiakkaan tarpeet, liiketoiminnan dynamiikan ja näkee kokonaisuuden. Taija hallitsee prosessit ja ymmärtää nopeasti master datan erilaiset riippuvuudet ja kosketuspisteet. Hänen kanssaan on loistava työskennellä.”

Elli Holappa, toimitusjohtaja

”Kirsi tunnetaan erittäin ammattitaitoisena, proaktiivisena ja palveluhenkisenä kollegana, joka tekee aina kovasti töitä varmistaakseen, että projekti etenee aikataulussa. Hän saa projektitiimin puhaltamaan yhteen hiileen ja tukemaan toisiaan.”

Lise Berg Middelhede, Senior Manager, Grundfos Holding A/S

”Tunsin itseni etuoikeutetuksi saadessani työskennellä Pertin ja hänen tiiminsä kanssa globaalissa sekä prosessiin että tekniikkaan keskittyvässä toimittajanhallintaprojektissa. Konsultti istui aidosti kanssamme pöydän samalla puolella. Projekti onnistui erityisesti siksi, että Pertti ja hänen tiiminsä ymmärsivät mitä on tehtävä ja mitä tarvitaan versus riittävä.”

Elina Seppälä, Growth Enabler

Olemme nyt Nexaros Oy

27.1.2021

Yrityksemme laajentuessa olemme uudistaneet yritysilmeemme, ja koska haluamme kehittää toimintaa ”next levelille”, olemme päättäneet vaihtaa nimemme. Tätä seuraavalle tasolle siirtymistä kuvaa myös uusi nimemme NEXAROS OY, joka on otettu käyttöön välittömästi.